Śmieci pod kontrolą

Ewidencjonuj, zarządzaj deklaracjami, raportuj i analizuj.

Moduł ŚMIECI

Część programu, która jest skorelowana z deklaracjami „śmieciowymi” składanymi przez mieszkańców gminy oraz modułami wspierającymi cały system, tj. modułem POSESJE oraz modułem MIESZKAŃCY. Służy przede wszystkim gromadzeniu wszelkich danych, niezbędnych dla celów sprawozdawczych i analitycznych, dotyczących gospodarowania odpadami stałymi

Poznaj możliwości

Posiada proste funkcje, które umożliwiają gromadzenie i porządkowanie danych, oraz ich późniejsze ich wykorzystanie dla cyklicznego raportowania i własnych analiz.

query_stats

Ewidencjonowanie danych i zarządzanie deklaracjami mieszkańców

  • Prowadzenie ewidencji firm odbierających odpady z posesji, znajdujących się na terenie gminy.
  • Sporządzanie i modyfikowanie w formie elektronicznej deklaracji „śmieciowych” dla poszczególnych mieszkańców.
  • Importowanie danych z deklaracji do ewidencji poszczególnych posesji.
analytics

Raportowanie i analiza danych

  • Generowanie raportów za dowolnych okres o sumarycznych danych, pochodzących z deklaracji składanych przez mieszkańców gminy.
  • Możliwość ustawienia cyklicznych raportów systemowych.
  • Analiza generowanych danych w celu optymalizowania gospodarki odpadami stałymi.

Poznaj korzyści

Bardzo proste narzędzie, uzupełniające funkcjonalność pozostałych rozwiązań informatycznych, posiadanych przez urzędy gmin i zakłady komunalne, związanych z gospodarowaniem odpadami stałymi.

Pozwala na sprawne zarządzanie ewidencją deklaracji „śmieciowych”.
Umożliwia automatyczny import danych z deklaracji do ewidencji posesji.
Tworzy bazę firm odbierających odpady.
Automatyzuje proces tworzenia raportów sumarycznych z danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha