Mieszkańcy i posesje

Ewidencjonuj, wyszukuj, modyfikuj, zasilaj, importuj.

Moduły wspierające - MIESZKAŃCY i POSESJE

Moduły wspierające cały system SMG. Są wzajemnie skorelowane i umożliwiają ewidencjonowanie wszystkich danych o mieszkańcach gminy i należących do nich posesjach, które mają znaczenie dla gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi.

Poznaj możliwości

Bazy danych, które posiadają funkcje, które pozwalają na zakładanie profili mieszkańca i posesji, ich modyfikowanie, zasilanie danymi oraz przeglądanie.

people

Ewidencjonowanie i operowanie danymi mieszkańców gminy

  • Możliwość importu podstawowych danych o mieszkańcach gminy z innych ewidencji, znajdujących się w zasobach gminy (ta możliwość uzależniona jest od systemów informatycznych, z jakich korzysta gmina).
  • Zakładania nowego profilu mieszkańca.
  • Wyszukiwanie mieszkańców według różnych kryteriów.
  • Możliwość importu danych z modułu MIESZKAŃCY do innych modułów aplikacji.
home

Ewidencjonowanie i operowanie danymi posesji

  • Możliwość importu podstawowych danych o posesjach z innych ewidencji, znajdujących się w zasobach gminy (ta możliwość uzależniona jest od systemów informatycznych, z jakich korzysta gmina).
  • Zakładania nowego profilu posesji.
  • Identyfikacja gminy po adresie lub numerze działki/działek.
  • Wyszukiwanie posesji według różnych kryteriów.
  • Możliwość importu danych z modułu POSESJE do innych modułów aplikacji.

Poznaj korzyści

Pozwala na skumulowanie wszystkich niezbędnych informacji, pozyskiwanych w ramach pozostałych modułów w jednym miejscu.

Tworzy przejrzystą i kompleksową bazę danych, które mają wpływ na wywiązywanie się mieszkańców z obowiązków wobec gminy, dotyczących komunalnej gospodarki odpadowej.
Umożliwia szybkie wyszukanie danych o określonym mieszkańcu lub posesji.
Automatyzuje proces wzajemnego zasilania się poszczególnych modułów określonymi danymi.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha