Zarządzaj i monitoruj odpady oraz wysypiska w gminie

Prosty i niezawodny system dla sektora administracji i samorządów lokalnych. Monitoruj gospodarkę odpadami i automatyzuj procesy kontrolne.

System Monitoringu Gminy

Celem systemu jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania dla podmiotów sektora gospodarki komunalnej (gmin), pozwalającego na monitoring gospodarki wszystkimi odpadami oraz nieczystościami ciekłymi

Dodatkowo gminy dostaną narzędzie, które zrewolucjonizuje system zarządzania rozproszoną w gminie informacją i skupi ją w jednym miejscu.

Poznaj możliwości

Możesz wybrać tylko te moduły, które Cię interesują.

waves

Moduł ŚCIEKI

 • Ewidencjonuj ilość i rodzaj odbieranych nieczystości ciekłych
 • Ewidencjonuj dane rodzaju instalacji odbiorczej na poszczególnych posesjach.
 • Generuj raporty niezbędne dla własnych analiz i sporządzania sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych.
 • Analizuj wielkości odbiorów nieczystości ciekłych względem odczytów zużycia wody, ilości mieszkańców, średniej z gminy, itp
 • Nadzoruj pracę firm asenizacyjnych, pod względem prawidłowości odbioru z posesji i zdawania odpadów do stacji zlewnych.
recycling

Moduł PSZOK

 • Ewidencjonuj rodzaj (w powiązaniu z kodami odpadów) i ilość przyjmowanych odpadów do poszczególnych punktów PSZOK.
 • Generuj raporty dla własnych analiz i sporządzania sprawozdań dla podmiotów zewnętrznych.
 • Analizuj zebrane na temat ilości i typu odebranych odpadów w odniesieniu do poszczególnych odbiorów.
delete

Moduł ŚMIECI

 • Ewidencjonuj dane o złożonych deklaracjach i informacjach w nich zawartych.
 • Ewidencjonuj dane o firmach odbierających odpady z terenu gminy.
 • Sprawne sporządzanie deklaracji dla mieszkańców przy pomocy generatora.
 • Zautomatyzuj deklaracje śmieciowe składane przez mieszkańców i zezwól na składanie wniosków online,
 • Analizuj zebrane dane poprzez raporty cykliczne lub na żądanie.
draw

Moduł DECYZJE

 • Twórz i ewidencjonuj wydane decyzje we wszystkich obszarach gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi.
 • Korzystaj z systemu automatycznych powiadomień w celu sprawnego podejmowania działań w procesie „podecyzyjnym”.
query_stats

Moduł SPRAWOZDANIA

 • Udostępnij bezpośredni kanał dla firm zewnętrznych dla przesyłania cyklicznych sprawozdań z wykonywanych przez nie zadań na rzecz gminy w formie cyfrowej.
 • Generuj własne sprawozdania w oparciu o automatyczne sumowanie i implementację danych ze sprawozdań firm zewnętrznych.
groups

Moduły wspierające POSESJE I MIESZKAŃCY

 • Stwórz kompleksową bazę danych o mieszkańcach gminy i ich posesjach, które mają znaczenie dla gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi.
 • Wyszukuj potrzebne dane o konkretnej posesji czy mieszkańcu, według dowolnych danych identyfikacyjnych (np. nazwiska, ulicy, nr telefonu, itp.)

Dlaczego warto wybrać SMG System?

Narzędzie, które zrewolucjonizuje system zarządzania rozproszoną w gminie informacją i skupi ją w jednym miejscu.

Wszystkie niezbędne dane i informacje dotyczące gminnej gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi w jednym systemie
Automatyzacja procesów kontrolnych i tym samym uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi
Rozbudowany, ale jednocześnie przejrzysty system raportów umożliwiający sprawne i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości gminnej z zakresu gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi
Możliwość bezpośredniej implementacji do systemu sprawozdań podmiotów zewnętrznych (asenizacyjnych, odbierających odpady i zarządzających PSZOK-ami) w formie cyfrowej i automatyczne sumowanie i przenoszenie danych do zbiorczych sprawozdań gminy
Prosta, intuicyjna obsługa systemu
Prosty i przejrzysty system opłat za korzystanie z programu – jedna cena i dostęp do pełnej funkcjonalności

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha