Podejmuj decyzje w gminie

Wydawaj, ewidencjonuj, wysyłaj i monitoruj decyzje.

Moduł DECYZJE

Narzędzie do sprawnego wydawania decyzji ze wszystkich obszarów gminnej gospodarki odpadowej i ściekowej, przy wykorzystaniu zarówno systemowego generatora, jak również możliwości załączania plików zewnętrznych.

Ta część systemu umożliwia ewidencjonowanie i segregowanie wszystkich wydanych decyzji, według poszczególnych segmentów gminnej gospodarki odpadowej oraz monitoring przebiegu procesu decyzyjnego - od kopii roboczej, poprzez wydanie, wysłanie, uprawomocnienie się, aż do jej wykonania.

Poznaj możliwości

Moduł DECYZJE posiada funkcje, które pozwalają na umieszczenie w ramach jednolitego systemu SMG, oprócz najważniejszych segmentów gospodarki odpadowej, również orzeczeń administracyjnych, zarówno deklaratoryjnych, jak i konstytutywnych (tworzących prawa lub nakładających określone obowiązki dla mieszkańców gminy).

checklist

Sporządzanie i zatwierdzanie decyzji

  • Możliwość opracowywania decyzji przy użyciu systemowego generatora lub funkcji „załącz plik”.
  • Możliwość tworzenia elementów decyzji (reużywalnych komponentów), jak również szablonów całych decyzji, które będą mogły być używane przy wydawaniu kolejnych decyzji.
supervised_user_circle

Ewidencjonowanie wydanych decyzji i monitoring procesu decyzyjnego.

  • Tworzenie ewidencji wszystkich wydanych decyzji, z możliwością prostego podglądu ich stanu prawnego.
  • Możliwość wysyłania decyzji drogą elektroniczną.
  • Wykorzystanie elektronicznego kalendarza do ustawienia automatycznych powiadomień o poszczególnych etapach procesu podecyzyjnego.

Poznaj korzyści

Narzędzie, które zostało utworzone z myślą o kompleksowości SMG SYSTEM i usprawnieniu pracy urzędów gmin.

Automatyzuje część czynności związanej ze sporządzaniem decyzji administracyjnych.
Tworzy i porządkuje bazę wydanych decyzji, związanych z komunalną gospodarką odpadową.
Optymalizuje pracę w urzędzie.
Pośrednio przyczynia się do oceny efektywności pracy poszczególnych pracowników.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha