PSZOKI

Ewidencjonuj przepływy odpadów, zarządzaj, sprawdzaj, raportuj.

Moduł PSZOKI

Narzędzie dedykowane dla podmiotów zarządzających punktami PSZOK. Prowadzenie takiego punktu to duże wyzwanie. Dlatego obowiązkiem gminy jest zapewnić prawidłową eksploatację takich miejsc, a wykonanie takiego obowiązku wiąże się z koniecznością rzetelnego monitorowania i raportowania danych o zdarzeniach, zachodzących w danym punkcie.

Główną funkcja tego modułu jest zatem usprawnienie realizacji procesów zachodzących w danym punkcie i dostarczanie rzetelnego źródła informacji dla różnego rodzaju raportów i analiz. Moduł PSZOKI jest skorelowany z aplikacja mobilną, przy pomocy której możliwe jest sprawne ewidencjonowanie rodzaju i ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców gminy.

Poznaj możliwości

Moduł PSZOK posiada podstawowe funkcje umożliwiające sprawne zarządzanie przepływem odpadów w poszczególnych punktach.

query_stats

Ewidencjonowanie danych i zarządzanie gospodarką magazynową

  • Prowadzenie ewidencji danych o poszczególnych punktach PSZOK i zatrudnionych w nich pracownikach.
  • Prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości odebranych odpadów, z podziałem na grupy i kody, określone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
  • Gromadzenie danych o rodzaju i ilości odpadów oddanych do instalacji i dalszego przetwarzania.
  • Ustalanie limitu przyjęć dla poszczególnych grup odpadów.
query_stats

Raportowanie i analiza danych

  • Generowanie raportów za dowolnych okres, stanowiących podstawę dla sporządzanie cyklicznych sprawozdań, w tym o rodzaju i ilości odebranych odpadów oraz ubytku odpadów z PSZOK, tempie ich przyrostu i przekroczonych limitach.
  • Możliwość ustawienia cyklicznych raportów systemowych.
  • Analiza generowanych danych, w celu optymalizacji gospodarki magazynowej na poszczególnych PSZOK-ach.

Poznaj korzyści

Proste i funkcjonalne narzędzie dla administratorów PSZOK-ów.

Usprawnia procesy, związanie z gospodarowaniem odpadami na PSZOK.
Umożliwia szybkie sprawdzenie stanów magazynowych na poszczególnych punktach PSZOK.
Pozwala na sprawne i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej przepływu odpadów na poszczególnych punktach PSZOK.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Wszystkie pola formularza są wymagane.
Captcha